Drop In o.p.s.

Karolíny Světlé 286/18

Praha 1 Staré Město

110 00

 

tel.: 222 221 124

fax: 222 221 431

stredisko(at)dropin.cz

 

IČ: 257 21 259

Programy

 

Terénní program

Mgr. Miroslava Rodová; tel.: 731 315 214; street(at)dropin.cz

 

Nízkoprahové středisko

Mgr. et Mgr. Nora Titman Staňková; tel.: 222 221 431; stredisko(at)dropin.cz

 

Centrum metadonové substituce

MUDr. Zdeněk Veselý; tel.: 283 851 020; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centrum následné péče

Evžen Klouček; 257 326 080; cnp(at)dropin.cz

 

Centrum pro rodinu

Mgr. Simona Sedláčková; 272 111 724; cpr(at)dropin.cz

 

Adiktologická ambulance

257 197 244, 739 027 070;

Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 110 00 Praha 1.

Otvírací doba: středa a čtvrtek od 10 do 17 hod.