Adiktologická ambulance: 

(registr. zdrav. zařízení)

 

Odborní zástupci: MUDr. Jiří Presl a MUDr. Zdeněk Veselý

Vedoucí ambulance: Mgr. Simona Sedláčková, MSc., MHA MPH

 

E-mail: cprdropin(at)gmail.com

Tel.: 257 197 244; 739 027 070; 603 291 593

Kde nás najdete: Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 110 00 Praha 1.

Ordinační hodiny: středa a čtvrtek od 10 do 17 hod.

 

Na konzultaci se prosím předem telefonicky objednejte.

 

 

 

Nabídka služeb:

 1. 1) vstupní adiktologické a psychiatrické vyšetření

 2. 2) kontrolní zhodnocení adiktologem a psychiatrem

 3. 3) celkové zhodnocení adiktologické situace

 4. 4) orientační testy na přítomnost NL v moči, gravitesty, orientační biochemické testy z moči

 5. 5) navázání kontaktu na hepatologa a dermatovenerologa

 6. 6) adiktologické poradenství v oblasti návykových nemocí

 7. 7) poradenství poruchy příjmu potravy, výživy a hygiena výživy

 8. 8) služby pro patologické hráče a nelátkové závislosti

 9. 9) zhodnocení stavu dítěte, které bylo v těhotenství ovlivněno návykovou látkou, diagnostika ADHD,

 10. 10) poradenství při poruchách chování u dětí

 11. 11) doporučení do dalších zdravotnických zařízení

 12. 12) doporučení do léčby a substitučních programů 

 

Adiktologická ambulance úzce spolupracuje s Centrem pro rodinu a psychosociálních služeb, programem Slunečnicová zahrada a dalšími programy Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s..

 

Náš tým:

Zástupce vedoucí, adiktoložka:

Mgr. Kateřina Dobrinič 

Adiktoložka:

Mgr. Jana Bóbiková 

Adiktologická a sociální pracovnice, nutriční terapeut,:

Bc. Petra Mládková 

Zdravotnický asistent, zdravotně sociální pracovník:

Martin Lochman (student všeobecného lékařství LF)