Centrum metadonové substituce

 

Vedoucí lékař: MUDr. Zdeněk Veselý

 

Centrum metadonové substituce I

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 283 851 020; 776 428 289

Kde nás najdete: prostory Záchytné stanice Městské polikliniky, pavilon 19, Budínova 2, Praha 8.

 

Výdej: 

pondělí až pátek od 9.00 do 13.00 hod.

sobota, neděle od 9.00 do 11.00 hod.

 

Služba na telefonu: svátky od 9.30 do 11.30 - 776 428 289

(mimo stanovenou dobu nebude Metadon vydán)

 

Centrum metadonové substituce II

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 261 219 199

Fax: 261 219 211

Kde nás najdete: Těšíkova 986/4, Praha 12 (GPS: 50.0149564N, 14.4283597E)

Výdej: pondělí, středa, čtvrtek: 8.00 až 12.00; 14.00 až 15.00 hod. 

(mimo stanovenou dobu nebude Metadon vydán)

Každé pondělí a středu od 9:00 - 16:00 probíhají sociální pohovory.

Těšíkova

 

Centrum metadonové substituce III

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 257 197 244; 775 325 632

kde nás najdete: Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Vlašská 336/36 Praha 1 (GPS: 50.087149; 14.395961)

Výdej: v úterý od 8.00 - 14.00 hod.

 

 

Dokument ke stažení: Práva pacientů

 

Poslání Centra metadonové substituce :

umožnit jeho klientům, žít efektivně a naplňujícím způsobem svůj život a plně se integrovat do společnosti a to i v případě, kdy nelze docílit abstinence. Právem každého klienta je svobodně se rozhodnout pro tento typ léčby, případně využít substitučního programu ke snížení rizik spojených s užíváním opiátů, tam, kde již nelze docílit abstinence.

Služba, se stará o osoby hluboce závislé na opiátech, které se pokoušeli opakovaně abstinovat, avšak bez úspěchu. Vlivem další poptávky po nelegální látce se dostávají do těžkých zdravotních problémů a vážných kriminálních situací s koloběhem soudů a léčeben. Společnost má v této situaci již jen 2 možnosti, buď represi, nebo nabídnout těmto osobám legálně tedy kontrolovaně opiát. V podstatě se uzavírá dohoda mezi klientem a poskytovatelem služby (společností a státem, který službu zaštiťuje), která definuje hranice klientova chování únosné pro společnost.

 

 

Cíle Centra metadonové substituce:

v důsledku jde nejprve o zlepšení jeho zdravotního stavu, zastavení šíření infekcí, schopností vnímat realitu, vytvoření náhledu, saturace opiátem bez cravingu, klient nemá potřebu kriminálně získávat finance na drogu, po několika měsících se fixuje dosažený sociální status a zhruba po roce je případné vyloučení z programu klientem již vnímáno, jako „pád“. Po této době se většinou klient začne zajímat o aktivní léčbu komplikujících infekcí (HIV, hepatitis) a o jiné pracovní uplatnění. Po několika měsících začne rozdělení klientů na osoby s perspektivou abstinence (přecházejí do našeho druhého programu - II stupeň) a na osoby jejichž maximálně dosažitelný stav je opakovaná, nebo doživotní substituce (zůstávají v I. stupni). Při přechodu do našeho substitučního programu II st. musí klienti akceptovat podmínku, že si musí najít práci (doložit pracovní smlouvou, živnostenský list, ID, mateřská). III. st. je nabídnut klientům, kteří dlouhodobě (roky) abstinují ve II. stupni.

 

1) Úprava zdravotního a sociálního stavu

2) Snížení nákladů státu na léčbu základních a komplikujících onemocnění

3) Snížení nákladů státu na policejní a soudní řízení

4) Léčba směřující k abstinenci, nebo fixace nerizikového chování

5) Substituce drogově závislých gravidních žen

6) Detoxikace osob závislých na opiátech

 

 

Pravidla provozu substitučního programu Centra metadonové substituce Drop In o.p.s.

(Obsah dokumentu: Pravidla provozu substitučního programu; Pravidla docházky do CMS; Pravidla zvyšování Subutexu, Subuxonu; Prravidla zvyšování metadonu; Pravidla výdeje metadonu; Pravidla odběrů moče na toxikologii; Pravidla při pozitivitě alkotestu; Vyloučení z programu.) 

 

Postup při přestupu do vysokoprahového střediska CMS II  

1) Pracovní smlouva.

2) Dvě nehlášené negativní toxikologie.

3) Pohovor s vrchní sestrou Marcelou Obermajerovou nebo staniční sestrou Hanou Kužílkovou.

4) Pohovor se sociální pracovnicí Niké Christodulu.

5) Pohovor s lékařem s MUDr. Jiří Preslem nebo MUDr. Zdeňkem Veselým.

6) Po přestupu do CMS II odchodit co nejdříve 8 terapeutických skupin.

 

Co je to metadonová substituce?

Substituce Metadonem je standardní a ve světě uznávaná metoda léčby závislosti na opiátech (Heroin, Braun...). V civilizovaném světě úspěšně existují substituční programy více než 40 let. U člověka, který se opakovaně neúspěšně pokoušel o abstinenci a léčbu, je metadonová substituce metodou volby. Je prokázáno, e v rámci substituce lze žít důstojný a plnohodnotný život, který navíc minimálně zatěžuje rozpočet společnosti. Podstatou substituce je náhrada pouličního nelegálního opiátu (např. Heroinu, Braunu) opiátem legálním. Pouliční opiát je zpravidla znečištěn, aplikován nesterilní jehlou, často dále předávanou. Vyplývající rizika přenosu AIDS, hepatitid (žloutenek) jsou jasná. Metadon je užíván formou sirupu nebo tablet, jde tedy také odnaučení toxikomana aplikovat si drogu do žíly. Důležité je přerušení vazeb dealer - klient a s drogovým světem obecně. Podstatnou složkou substituční terapie je resocializace klienta, přeorientování se na životní styl únosný pro společnost a klienta samotného.

Závěrem lze říci, že metadonová substituce není všespásná, nemůže pomoci každému, je jen úspěšnou metodou pro indikovanou skupinu závislých.

 

Kdo může nastoupit do substitučního programu

Lékaři a personál střediska mají právo přijmout nebo odmítnout kohokoliv. Definovat klienta vhodného pro substituční program je velmi těžké. Měl by být schopen prokázat dlouhodobou závislost na opiátech (Heroin, Braun...) a to nejčastější formou písemného potvrzení z nízkoprahových středisek (např. Drop In nebo K - centrum) o registraci v souvislosti s abúzem opiátů, čím starší záznam je, tím lépe. Přednost mají samozřejmě klienti, kteří mají za sebou "bohatou" drogovou kariéru, výkony trestu, klienti HIV pozitivní, klienti s hepatitis A, B, C a gravidní ženy.

Pro přijetí je důležitá motivace klienta. Nejčastěji jsou do programu přijímáni lidé s prokazatelnou závislostí na opiátech delší než 4 roky, s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci. U mladších klientů je často důležité doložit pokusy o klasickou léčbu v psychiatrických léčebnách.

Prvním filtrem pro zájemce o substituci jsou nízkoprahová centra. Zájemce má často výhodu, předloží-li propouštěcí zprávy z léčeben, ty však nejsou podmínkou. Jsou jedinci, kteří užívají opiáty denně 5 - 10 let a nikdy žádnou léčbu neabsolvovali. Tehdy jsou důležité jakékoliv úřední zprávy (např. soudní znalecký posudek - zmínka o abúzu opiátů, policejní a jiné záznamy).

Před přijetím do programu je třeba se zaregistrovat v nízkoprahovém středisku. I kdyby posléze klient nebyl přijat do substitučního programu, je registrace velkou výhodou do budoucna. Je-li výše uvedené splněno, přichází klient s doporučením do Centra metadonové substituce, kde je znovu zvážena anamnéza. Vyhovuje-li kritériím, je s klientem podrobně probrán smysl substituce, důležitá je klientova představa o programu a o svém účinkování v něm. Představy klienta jsou pak promítnuty do terapeutické smlouvy, která se tak stává smlouvou individuální.