Centrum následné péče

Ambulantní dolečovací program a Program pro rodinné příslušníky.

vedoucí programu: Evžen Klouček

 

E-mail: cnp(at)dropin.cz

Tel.: 257 326 080

Kde nás najdete: Kobrova 10, 150 00 Praha 5  (mapa)

1) od zastávky MHD Anděl 10 minut chůze

2) od zastávky Holečkova (bus 176, Karlovo náměstí, Náměstí Kinských, Strahov) - 5 minut chůze

 

Provozní doba: 

Pondělí až čtvrtek: od 10.00 do 18.00 hod.

pátek: od 10.00 do 16.00 hod.

První kontakt: telefonicky si domluvte datum a čas úvodní schůzky. 

 

Posláním Centra následné péče (CNP)

je pomáhat bývalým uživatelům návykových látek, patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům v hledání a udržení naplněného života bez návratů k minulému rizikovému chování. CNP usiluje o takovou práci s klienty, která umožní, aby se zkušenosti a rizikové návyky získané v předcházející etapě života staly minulostí pozitivně využitou pro další existenci.

Své služby - ambulantní léčbu a doléčování s využitím individuální a skupinové psychoterapie - nabízí klientům žijícím, pracujícím a studujícím na území Prahy a Středočeského kraje.

 

Filozofie práce centra

vychází ze svobody každého z nás vybrat si styl života, který jsme se rozhodli žít. Pokud se sami na základě svých prožitých zkušeností nerozhodneme životní styl měnit, nikdo a nic nás od něj nemůže úplně odradit.

 

Mezi cíle programu CNP patří zejména podpora:

1) Zvládání aktuálních potíží ve svém vývoji.

2) Rozšíření vidění vlastních možností a cílů.

3) Přiměřeného sebevědomí a sebedůvěry

4) Poznání výhod a nevýhod způsobů, kterými se vztahujeme k sobě a druhým lidem.

5) Odpovídajícího prosazování svých potřeb.

6) Uspořádání významných vztahů.

7) Upevnění změny životního stylu a zakotvení v něm.

8) Stabilizace abstinence a prevence návratu k rizikovému chování.

9) Náhledu na vztah k drogám a okolnosti s tím spojené.

10) Samostatnosti ve vyřizování běžných záležitostí.

 

Program CNP je vhodný zejména pro klienty:

1) se zájmem o změnu svého života

2) u nichž nebo u jejich blízkých se projevují sklony k návykovému chování

3) schopné sebekontroly ve vztahu k rizikovému chování

4) dostatečně sociálně zakotvené (stabilní bydlení)

5) od 15 let věku (horní hranice není stanovena)

6) schopné pravidelné docházky odpovídající náplni programu

 

Fáze a náplň programu

Program pro bývalé uživatele návykových látek

I. fáze

1-6 měsíců

Individuální kontakt

1-2x týdně

II.fáze

6 měsíců

Individuální kontakt

Tématická skupina

Skupinový pobyt

1x týdně

1x týdně

3x víkend

III.fáze

6 měsíců

Individuální kontakt

Růstová skupina

Skupinový pobyt

1x týdně

1x týdně

2x víkend, 1x týden

Program pro rodinné příslušníky

I. fáze

 

Individuální kontakt

1x týdně

II.fáze

minimálně 10 sezení

podle potřeby

Skupina rodičů

Skupinový pobyt

Individuální kontakt

1x týdně

1x za 3 měsíce

1x týdně

 

Pravidla programu CNP ke stažení

 

Všechny služby Centra následné péče jsou poskytovány bezplatně. Při účasti na skupinovém pobytu hradí členové skupiny rovným dílem náklady pobytu (ubytování, doprava, stravování).

 

Kapacita programu je 50 individuálních konzultací týdně.