Sídlo organizace:

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s.

Karolíny Světlé 286/18

110 00 Praha 1 Staré Město

 

tel.: 221 222 124

tel./fax: 221 222 431

stredisko(at)dropin.cz

www.dropin.cz

 

IČ: 257 21 259

č. účtu: 27-4370830237/0100 (Komerční banka a.s.)

 

MUDr. Jiří Presl

ředitel a vedoucí lékař

stredisko(at)dropin.cz

602 317 174

 

PhDr. Ivan Douda

vedoucí psycholog

stredisko(at)dropin.cz

602 317 173

 

Jana Karásková

ekonomka

jana.karaskova(at)volny.cz

724 308 416

 

sídla jednotlivých programů:

Terénní program sociálních asistentů - Streetwork

Přípotoční 830/3

101 00 Praha 10 Vršovice

street(at)dropin.cz

731 315 214

vedoucí programu: Martin Kocián

 

Nízkoprahové středisko

Karolíny Světlé 286/18

110 00 Praha 1 Staré Město

stredisko(at)dropin.cz

221 222 124

221 222 431

vedoucí programu: Mgr. et Mgr. Nora Staňková

 

Centrum metadonové substituce

Budínova 67/2

180 00 Praha 8 Libeň

metadon1(at)dropin.cz

283 851 020

vedoucí programu: MUDr. Zdeněk Veselý

 

Centrum následné péče

Kobrova 3175/10

150 00 Praha 5 Smíchov

cnp(at)dropin.cz

vedoucí programu: Evžen Klouček

 

Centrum pro rodinu

Litevská 1174/8

100 00 Praha 10 Vršovice

cpr(at)dropin.cz

vedoucí programu: Mgr. Simona Sedláčková