Centrum metadonové substituce I

Prostory Centra metadonové substituce v pavilonu 19 Městské polikliniky Prahy 8.

Výdejní prostor.

 Dávkovací přístroj.