Nízkoprahové středisko

 

vedoucí programu: Mgr. et Mgr. Nora Staňková

 

Karolíny Světlé 18 (vchod z ulice Boršov)

110 00 Praha 1

tel.: 222 221 124

tel./fax: 222 221 431

stredisko(at)dropin.cz

www.dropin.cz

 

Otvírací doba:

po - čt: 9.00 - 17.30 hod.

pá: 9.00 - 16.00 hod

Úprava otvírací doby z důvodu porad a supervizí v roce 2017 ke stažení zde.

 

 

 

Posláním služby je snižování zdravotních a sociálních poškození osob užívajících návykové látky z důvodů poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život. Toho dosahujeme výdejem materiálu pro bezpečnější aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké v prostředí kontaktního centra.

 

Poradenská linka: 222 221 431

(mimo otvírací dobu je na záznamníku odkaz na některého z pracovníků)

 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně s ohledem na zachování soukromí.

 

 

Hodnocení spokojenosti - Nízkoprahové středisko Boršov - 2016

 

Harm reduction

1) Výměna použitých injekčních stříkaček za sterilní v poměru 1:1.

2) Výdej pomůcek pro bezpečnější injekční aplikaci.

3)  Výdej vitamínů, kondomů, čaje a polévek (polévky do 12 hod.).

4) Možnost využití kontaktní místnosti.

Konzultace a poradenství

1) Osobní a telefonické konzultace:

a) pro experimentátory

b) pro uživatele drog

c) pro rodiče a blízké drogou ohrožených osob

2) konzultace pro:

a) zdravotníky, pedagogy a sociální pracovníky

b) pro ostatní odbornou a laickou veřejnost

Další služby

1) Možnost písemnéo doporučení (k lékaři, detoxifikaci a léčeben).

2) Vstupní filtr do substitučního programu.

3) Drobná zdravotní ošetření.

4) Poskytování kontaktů na různé instituce (PMS, soudy, sociální kurátory...), včetně umožnění telefonátu.

5)  Základní sociální poradenství (poskytování kontaktů a pomoc při hledání ubytování a práce). 

Možnost stáže

Pro studenty a další zájemce nabízíme krátkodobé a dlouhodobé stáže. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu stredisko.staze(at)dropin.cz nebo na výše uvedených číslech.

 

Tým Nízkoprahového střediska

 

Mgr. et Mgr. Nora Staňková: vedoucí střediska, adiktolog, zdravotní sestra. 

Vzdělání: Adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; Antropologie a genetika člověka PřF Univerzity Karlovy v Praze; Střední zdravotnická škola.

Absolventka psychoterapeutického výcviku 3L3 (Tříletka v transakční analýze).

Studentka FF UK (sociální psychologie).

Mgr. Martin Titman: zástupce vedoucí střediska, terapeut, spirituální poradce. 

Vzdělání: Teologie KTF Univerzity Karlovy v Praze. 

Absolvent psychoterapeutického výcviku SUR a psychoterapeutického výcviku 3L3 (Tříletka v transakční analýze).

 

Mgr. Lucie Zittová, DiS.: sociální a kontaktní pracovnice, koordinátorka sociálních služeb.

Vzdělání: Adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze; Andragogika Univerzita Jana Ámose Komenského; sociální práce VOSSP.

 

Bc. Lukáš Ulbert, DiS: sociální a kontaktní pracovník, dluhový poradce. 

Vzdělání: Řízení lidských zdrojů Univerzita Jana Ámose Komenského, sociální práce VOSSP.

Tomáš Mottl: kontaktní pracovník, zdravotní sestra a koordinátor stáží. 

Vzdělání: Střední zdravotnická škola, člen první pomoci - instruktor první pomoci

 Mgr. Kateřina Morávková: terapeutka, psycholog

Vzdělání: Psychologie FF UK

 

Mgr. Marie Pellarová: terapeutka

Vzdělání: FTVS a psychologie  UK