Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. Streetwork

Jednou z činností pracovníků TPSA je sběr odhozených stříkaček.