O nás

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In je nestátní organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických služeb (zajišťovaných společností DROP IN, s.r.o.) a sociálních služeb (zajišťovaných organizací Drop In, o.p.s.) především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod (tzv. Harm reduction) a ochranu veřejného zdraví.

V roce 2017 bylo s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu MČ Praha 12 otevřeno Adiktologické centrum Prahy 12, kde sídlí část programů spadajících pod Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. a DROP IN, s.r.o.

Aktuality

Víc informací najdete v sekci Aktuality nebo na našem Facebooku

Změny v organizaci Drop In

K 1. 11. 2022 došlo k částečné transformaci naší organizace s cílem efektivněji poskytovat zdravotní, sociální a preventivní služby. Co se mění? Zdravotní služby jsou nyní zajišťovány společností DROP IN, …

Školení první pomoci

V sobotu 10. 9. 2022 se naši kolegové z Nízkoprahového střediska Drop In, o.p.s. účastnili školení první pomoci. Akce byla částečně pojatá jako teambuilding a konala se na zahradě jednoho …